INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy zadania pn.:„Dostawa pomocy dydaktycznych dla ZSOiT w Kłodawie”

Informacja w załączniku.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Informacja z otwarcia ofert

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA

do zapytania ofertowego pn. „Dostawa pomocy dydaktycznych dla ZSOiT w Kłodawie”

Załącznik nr 1a pracownia biologiczna ZSOiT

Załącznik nr 1b pracownia chemiczna ZSOiT

Załącznik nr 1c pracownia fizyczna ZSOiT

Załącznik nr 1d pracownia geograficzna ZSOiT

Załącznik nr 1e pracownia matematyczna ZSOiT

Załącznik nr 1f sprzęt elektroniczny ZSOiT

Załącznik nr 2 formularz oferty ZSOiT (do edycji)

Załącznik nr 2 formularz oferty ZSOiT

Załącznik nr 3 oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 4 -projekt umowy do zapytania ZSOiT

Załącznik nr 5 rodo ZSOiT

Zapytanie ofertowe - wyposażenie ZSOiT