Sprostowanie do zapytania ofertowego dotyczącego projektu " W Kole wiedzy i kompetencji" dostępne pod linkiem:

Zmiany zapytania ofertowego