Link do postępowania na dostawę oleju opałowego dla ZSOiT Kłodawa:
https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/2023%2FBZP%2000077001%2F01