1. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie działa z mocy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz Statutu.
   2. Oficjalnym skrótem nazwy Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie  jest ZSOiT.
   3. Organem prowadzącym Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie jest Powiat Kolski.
   4. Nadzór pedagogiczny nad działalnością Szkoły sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu.

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.