Poniżej znajdują się linki do protokołu wyboru oferty w ramach zapytania ofertowego na "Zakup usług szkoleniowych dla ZSOiT w Kłodawie":

-protokół wyboru oferty 1
-protokół wyboru oferty 2

Sprostowanie do zapytania ofertowego dotyczącego projektu " W Kole wiedzy i kompetencji" dostępne pod linkiem:

Zmiany zapytania ofertowego