Witamy na Platformie e-Zamówienia Zamawiający:

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych

w Kłodawie

 

W związku z wymogiem ustawowym prowadzenia postępowań z zakresu zamówień publicznych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych Zespół Szkół informuje, że Platforma e-Zamówienia będzie podstawowym narzędziem, które umożliwi Państwu składanie ofert w drodze elektronicznej. Oznacza to możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w sposób elektroniczny, gwarantując przy tym zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.

Wejście na platformę do zamówień publicznych z zastosowaniem przepisów ustawy Pzp poprzez link: https://ezamowienia.gov.pl


1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia.
2. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
3. Możliwość korzystania w postepowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. Konta uroszczonego na Platformie e-Zamówienia.
4. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
5. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
6. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę w zakładce „Oferty/wnioski” używając przycisku „Wycofaj ofertę”.
7. Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB.