Plan postępowań o numerze 2024/BZP 00015588/01/P
Szczegółowe informacje w linku.

Link do postępowania na remont Korytarzy na I i II piętrze oraz sanitariatu na I piętrze w ZSOiT w Kłodawie:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f28805e0-1429-11ef-9381-e6cc5d6d04e5


Link do postępowania na dostawę oleju opałowego do ZSOiT w Kłodawie:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-52f344fb-b511-11ee-b628-1a85378e6c0a


Link do postępowania przetargowego pod nazwą " Malowanie i remont części elewacji na budynku ZSOiT w Kłodawie":
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-430cef46-4bbc-11ee-9aa3-96d3b4440790


Link do postępowania przetargowego w trybie podstawowym pod nazwą " Malowanie i remont części elewacji na budynku ZSOiT w Kłodawie":
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-07821569-380d-11ee-9aa3-96d3b4440790


Link do planu postępowań o numerze 2023/BZP 00027631/04/P -malowanie i remont części elewacji na budynku ZSOiT w Kłodawie:
https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/tender-details/2023%2FBZP%2000027631%2F04%2FP


 

Link do postępowania na prace remontowo-malarskie dla ZSOiT Kłodawa:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-acf87fe2-0c14-11ee-9355-06954b8c6cb9


Link do postępowania na dostawę oleju opałowego dla ZSOiT Kłodawa:
https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/2023%2FBZP%2000077001%2F01


 

Witamy na Platformie e-Zamówienia Zamawiający:

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych

w Kłodawie

 

W związku z wymogiem ustawowym prowadzenia postępowań z zakresu zamówień publicznych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych Zespół Szkół informuje, że Platforma e-Zamówienia będzie podstawowym narzędziem, które umożliwi Państwu składanie ofert w drodze elektronicznej. Oznacza to możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w sposób elektroniczny, gwarantując przy tym zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.

Wejście na platformę do zamówień publicznych z zastosowaniem przepisów ustawy Pzp poprzez link: https://ezamowienia.gov.pl


1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia.
2. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
3. Możliwość korzystania w postepowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. Konta uroszczonego na Platformie e-Zamówienia.
4. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
5. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
6. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę w zakładce „Oferty/wnioski” używając przycisku „Wycofaj ofertę”.
7. Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB.